Økonomi

Det er beboeren selv, der som udgangspunkt, varetager sin økonomi, eller beboerens familie.

Til indflytningssamtalen afklares det, hvorvidt beboeren:

1) selv administrerer sin økonomi
2) får hjælp fra familie til økonomiske anliggender
3) har økonomisk værgemål
4) ønsker at Bomi-Parken hjælper med dele af den økonomiske administration.

Der underskrives en økonomiaftale for de beboere, der ikke har familie til at hjælpe eller økonomisk værge, men som ønsker hjælp til sin økonomi. Økonomiaftalen udfyldes ved indflytningen og revideres én gang årligt. En økonomiaftale angår betaling af regninger eller at hæve kontanter.