Ansøg om plejebolig

En borger kan søge om en plejebolig, hvis vedkommende har svært ved at overkomme nogle af hverdagens opgaver og har brug hjælp hele døgnet.

Københavns Kommune har en fire-ugers-garanti. Det betyder, at borger får tilbudt en plejebolig senest fire uger efter, at vedkommende er visiteret til en plejebolig. Garantien gælder dog ikke, hvis borger ønsker at bo i en bestemt bolig eller bydel, eller hvis borger ønsker at få en plejebolig i en anden kommune.