Arbejdspladsen

Vi er samlet set omkring 100 ansatte fordelt på 6 teams.
  • Serviceteamet laver mad i vores eget store køkkenhver dag og hjælper til i de 5 øvrige teams med bl.a. morgenmad, rengøring af fællesarealer og i lejlighederne.
  • I hvert af de øvrige 5 teams er vi ca. 14 med afløsere. Vi arbejder dag, aften og nat.
  • I aktivitetstilbuddet har vi ansat 4 aktivitetsmedarbejdere, der har fokus på både aktiviteter og rehabilitering.
  • Der er altid 2 på arbejde hver aften i hvert team, og i dagtiden forsøger vi at planlægge med så mange i fremmøde som muligt. Det varierer i forhold til ferie, fridage samt uddannelse og fravær.
  • Om natten er der 2 i huset.
  • Som en del af huset er forstander, sygeplejersker samt administrativ medarbejder, som også har til formål at skabe rammer så livet kan leves, som det ønskes.
  • Bomi-Parkens 5 teams er uddannelsessted for social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælperelever.