Beboerdemokrati

Beboerdemokrati handler hos os om, at vi lever hver dag, og at vi taler om tingene.

Som beboer kan du komme til orde på vores hverdagsdemokratimøder, som vi holder fire gange årligt, eller i Bruger-Pårørenderådet, som har én repræsentant fra hvert team og fra Aktivitetstilbud. Rådet holder fire årlige møder. Én gang om året inviteres alle borgere og deres familier med til et fælles møde. 

I Smagspanelet prøvesmager og bedømmer beboerne, den mad der laves og serveres for beboerne. 

Et Festudvalg er med til at planlægge og holde fester for beboerne. 

Der er månedlige debatgruppemøder for de beboere, der har lyst til at debattere sammen med andre.