Bestyrelse

Bomi-Parkens bestyrelse er øverste myndighed og er sammensat af 8 medlemmer.

Fem medlemmer er udpeget af LungePatient.dk, et medlem har bopæl i lokalområdet, et medlem er udpeget af Bomi-Parkens Bruger- og pårørenderåd og et medlem er udpeget blandt de fastansatte medarbejdere i Bomi-Parken.

Formand for Bomi-Parkens bestyrelse er Anne-Lise Nerving.

Bomi-Parken har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.