Café

Bomi-Parkens Café er for beboere, familier og brugere af aktivitetstilbuddet, og borgere der er visiteret til spisetilbud.

Du kan booke Caféen til et privat arrangement.