Hverdagen hos os

Bomi-Parken er et hjem for dem, som bor her.

Det er derfor vigtigt, at beboere og gæster har en god hverdag, og at de har mulighed for at bestemme over deres eget liv. 

Personalet lytter til beboernes ønsker og behov, og vi tilrettelægger plejen og hverdagen ud fra de ressourcer, som borgeren har.