Tøj og vask

Bomi-Parken benytter Berendsen Vaskeservice til al vask af beboernes tøj, plejecentrets linned samt af personalets uniformer.

Beboer medbringer en vasketøjskurv ved indflytning. Kurven benyttes til at sætte en Berendsen vasketøjsæk i. Sækken benyttes til indsamling og transport af det tøj, der er brugt, og skal til vask. Hver bolig har sin egen mærkede tøjsæk, hvor tøjet opsamles usorteret. Det er muligt at få flere sække, så de fyldte sække kan bortskaffes.

Én gang om ugen afhenter Berendsen tøj til vask og afleverer samtidig det rene, nyvaskede tøj. Tøjet leveres lagt sammen og pakket til den enkelte beboer.  
Alt tøj, der sendes til vask tørres ved tørretumbling på lave grader.

På vaskeriet bliver tøjet sorteret, vasket og tørret. Berendsen har certificeret miljø- og klimaoptimeret vask, der er skånsom og allergivenlig.

Berendsen sætter ikke mærker i tøjet, idet tøjet lægges i beboernes egen vasketøjsæk, der befinder sig i beboerens egen bolig. Vasketøjsækken er mærket med beboerens navn.

Ødelagte artikler og svind dækkes af Berendsen, dog dækkes knapper og perler ikke.

Hvis beboeren har tøj, der ikke kan tåle tørretumbling, er der mulighed for at aftale en tilkøbsmulighed mellem beboer og vaskeri. Denne aftale betales af beboeren selv. Der udleveres en speciel tøjsæk til dette tøj.
For tilvalgsydelse til uldvask, skånevask, strygning, presning og rulning udleveres prisliste fra Berendsen. Betaling sker via bankoverførsel fra beboer til vaskeri.

At indkøbe nyt tøj til en beboer, der ikke har familie til at hjælpe, er noget vi som personale kan foretage som en aktivitet sammen med den enkelte beboer; alternativt gør personalet det alene.

For beboere, der ikke har familie er det at sy en knap i skjorten, noget personalet kan hjælpe med. Vi har en syæske i alle teams med det mest almindelig ”sy-kit” til mindre reparationer. Syæsken kan familien låne, eller beboeren kan bruge den, eventuelt i samarbejde med personalet.

Sengelinned:
Leje og vask af sengelinned og håndklæder foregår via eksternt vaskeri.