Værdigrundlag og strategi

  • Strategi
Bomi-Parken er et hjem for dem, som bor her. I hjemmet understøtter vi beboernes mulighed for at leve, som de ønsker, i et makkerskab.

Bomi-Parkens mål er at blive et HJEM. Vi vil væk fra institutionen med dets ret- og pligtfællesskab, professionel distance og kontrol. Vi ønsker heller ikke at være et hotel med uendelige krav og servicekultur. Vi vil være et hjem, hvor beboere og personale indgår i en gensidig forpligtelse; et makkerskab. For os betyder makkerskab at understøtte beboerne i at leve det liv, de ønsker.

Metoden til dette er hjemmets fem rum:

  1. Sundhedsfaglig behandling: Den nødvendige behandling med evidens, kliniske retningslinjer og høj grad af præcision.

  2. Støtte til egenomsorg: Hjælpe beboeren til en nødvendige omsorg – helst med egen hjælp (værdighed).

  3. Sociale relationer og fællesskaber: Arbejde for at udvikle beboerens sociale relationer og netværk.

  4. Planlægning og tværfagligt arbejde: Sikre at arbejder med beboeren hænger sammen – at de retter kompetencer er til stedet.

  5. Sætte mål og følge op: Mål sættes mellem beboere og personale - ved at se på beboerens ressourcer.

Vi understøtter beboerne i at leve det liv, de ønsker, ved at iværksætte de af beboernes ressourcer, som de ikke nødvendigvis selv ser. Vi ser på mennesket, og hvad beboeren kan, frem for hvad beboeren ikke kan.

Makkerskabet er en forpligtende relation mellem såvel beboere som beboere og personale. Nøglen til makkerskabet er at sætte mål og følge op. Vi er bevidste om at skabe et rum for fri dialog, og vi indgår aftaler beboere og medarbejdere imellem. Medarbejderen tager ansvar for, at beboeren kan stå inde for aftalen, og ved at holde fast i og følge op på aftalerne.